Bình ngâm sâm ngọc linh 1.5kg loại cao cấp

Giá: 180.000.000  170.000.000  Đặt Mua

Bình sâm ngọc linh 1.65kg loại 70 tuổi

Giá: 180.000.000  170.000.000  Đặt Mua

Bình ngâm củ sâm ngọc linh 1.9kg cao cấp

Giá: 240.000.000  230.000.000  Đặt Mua

Bình sâm ngọc linh rừng loại củ 1.4kg

Giá: 260.000.000  250.000.000  Đặt Mua

Bình sâm ngọc linh dáng tùng 9 lạng/củ

Giá: 255.000.000  250.000.000  Đặt Mua